k.ú.: 713350 - Osová Bítýška - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596345 - Osová Bítýška NUTS5 CZ0635596345
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 632 4481030
zahrada 478 243310
ovoc. sad 3 5263
travní p. 276 427421
lesní poz les s budovou 2 113
lesní poz 59 520808
vodní pl. nádrž umělá 1 795
vodní pl. rybník 4 72874
vodní pl. tok přirozený 3 2879
vodní pl. tok umělý 1 5684
zast. pl. společný dvůr 5 1123
zast. pl. zbořeniště 9 1138
zast. pl. 473 150386
ostat.pl. dráha 3 104581
ostat.pl. jiná plocha 162 176997
ostat.pl. manipulační pl. 79 69157
ostat.pl. neplodná půda 5 2690
ostat.pl. ostat.komunikace 137 254589
ostat.pl. pohřeb. 1 5445
ostat.pl. silnice 102 112004
ostat.pl. skládka 6 21245
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 18376
ostat.pl. zeleň 29 58492
Celkem KN 2483 6736400
EN 2 4198
PK 29 27590
Celkem ZE 31 31788
Par. DKM 1426 6207578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 261
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
Celkem BUD 445
byt.z. byt 26
Celkem JED 26
LV 552
spoluvlastník 735

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 21.07.2019 19:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.