k.ú.: 713350 - Osová Bítýška - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596345 - Osová Bítýška NUTS5 CZ0635596345
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 636 4481799
zahrada 482 243091
ovoc. sad 3 5263
travní p. 278 427465
lesní poz les s budovou 2 113
lesní poz 59 520808
vodní pl. nádrž umělá 1 795
vodní pl. rybník 4 72874
vodní pl. tok přirozený 3 2879
vodní pl. tok umělý 1 5684
zast. pl. společný dvůr 5 1123
zast. pl. zbořeniště 11 1807
zast. pl. 474 150231
ostat.pl. dráha 3 104581
ostat.pl. jiná plocha 171 177630
ostat.pl. manipulační pl. 83 69247
ostat.pl. neplodná půda 5 2690
ostat.pl. ostat.komunikace 149 253362
ostat.pl. pohřeb. 1 5445
ostat.pl. silnice 102 110593
ostat.pl. skládka 6 21245
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 18376
ostat.pl. zeleň 29 58492
Celkem KN 2521 6735593
Par. DKM 1424 6207578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 258
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
Celkem BUD 445
byt.z. byt 26
Celkem JED 26
LV 556
spoluvlastník 751

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 08/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 05.06.2020 10:37

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.