k.ú.: 713341 - Osová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596345 - Osová Bítýška NUTS5 CZ0635596345
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 269 1644265
zahrada 34 26096
ovoc. sad 5 17991
travní p. 112 265981
lesní poz 9 1127248
vodní pl. nádrž umělá 1 1562
vodní pl. rybník 8 213501
vodní pl. tok přirozený 35 11745
zast. pl. zbořeniště 3 1050
zast. pl. 51 31045
ostat.pl. dráha 3 75206
ostat.pl. jiná plocha 20 11357
ostat.pl. manipulační pl. 9 4095
ostat.pl. neplodná půda 49 30238
ostat.pl. ostat.komunikace 36 56273
ostat.pl. silnice 2 39623
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7372
ostat.pl. zeleň 10 15122
Celkem KN 657 3579770
Par. DKM 657 3579770
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 17
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 51
LV 195
spoluvlastník 270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.2004
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.11.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 02.06.2020 17:23

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.