k.ú.: 713287 - Zdiměřice u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539325 - Jesenice NUTS5 CZ020A539325
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1074 2960530
zahrada 89 65043
ovoc. sad 1 8605
travní p. 93 127858
lesní poz 6 29298
vodní pl. nádrž umělá 2 1038
vodní pl. rybník 6 11989
vodní pl. tok přirozený 47 15451
zast. pl. 529 136186
ostat.pl. jiná plocha 75 66123
ostat.pl. manipulační pl. 46 124645
ostat.pl. neplodná půda 24 20831
ostat.pl. ostat.komunikace 183 161169
ostat.pl. silnice 1 286
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17807
ostat.pl. zeleň 4 11711
Celkem KN 2183 3758570
Par. KMD 2183 3758570
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 22
č.p. byt.dům 29
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 364
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 10
Celkem BUD 519
byt.z. byt 220
byt.z. garáž 88
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. byt 4
Celkem JED 322
LV 968
spoluvlastník 1535

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 10.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:47

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".