k.ú.: 713287 - Zdiměřice u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539325 - Jesenice NUTS5 CZ020A539325
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1074 2959605
zahrada 89 65043
ovoc. sad 1 8525
travní p. 93 127858
lesní poz 6 29298
vodní pl. nádrž umělá 2 1038
vodní pl. rybník 7 11474
vodní pl. tok přirozený 47 15451
vodní pl. tok umělý 3 189
zast. pl. 540 138534
ostat.pl. jiná plocha 76 66225
ostat.pl. manipulační pl. 46 124645
ostat.pl. neplodná půda 24 20831
ostat.pl. ostat.komunikace 187 160050
ostat.pl. silnice 1 286
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17807
ostat.pl. zeleň 4 11711
Celkem KN 2203 3758570
Par. KMD 2203 3758570
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 22
č.p. byt.dům 29
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 368
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 9
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 527
byt.z. byt 220
byt.z. garáž 88
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. byt 4
Celkem JED 322
LV 968
spoluvlastník 1534

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 10.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 13:11

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.