k.ú.: 713201 - Oslnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594598 - Oslnovice NUTS5 CZ0647594598
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 898 2322555
zahrada 64 45818
travní p. 146 114880
lesní poz les s budovou 255 15001
lesní poz 319 2292008
vodní pl. nádrž umělá 7 574948
vodní pl. tok přirozený 6 229282
zast. pl. zbořeniště 1 220
zast. pl. 281 41563
ostat.pl. jiná plocha 37 11065
ostat.pl. manipulační pl. 44 305214
ostat.pl. neplodná půda 9 4501
ostat.pl. ostat.komunikace 206 69502
ostat.pl. pohřeb. 1 1087
ostat.pl. silnice 72 64690
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 3590
ostat.pl. zeleň 2 1197
Celkem KN 2354 6097121
Par. DKM 1 56
Par. KMD 2353 6097065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 79
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 327
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 484
LV 480
spoluvlastník 693

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2017
KM-D 1:1000 20.03.2003 23.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 19.03.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 23.09.2020 15:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička