k.ú.: 713163 - Oskořínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537616 - Oskořínek NUTS5 CZ0208537616
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 11 17585
orná půda 742 4758116
zahrada 248 199690
ovoc. sad 12 26350
travní p. mez, stráň 2 1984
travní p. 15 26040
lesní poz 1 7703
vodní pl. nádrž umělá 2 8879
vodní pl. tok přirozený 28 28267
vodní pl. tok umělý 24 15301
zast. pl. společný dvůr 14 3231
zast. pl. zbořeniště 2 555
zast. pl. 342 145646
ostat.pl. dráha 1 49747
ostat.pl. jiná plocha 70 50171
ostat.pl. manipulační pl. 24 37916
ostat.pl. mez, stráň 4 5619
ostat.pl. neplodná půda 7 3542
ostat.pl. ostat.komunikace 97 120991
ostat.pl. pohřeb. 3 3481
ostat.pl. silnice 20 71216
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 28771
ostat.pl. zeleň 3 1740
Celkem KN 1676 5612541
Par. KMD 1676 5612541
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 157
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 335
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 481
spoluvlastník 845

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2012
S-SK GS 1:2880 1842 03.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 07.06.2020 00:03

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.