k.ú.: 713163 - Oskořínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537616 - Oskořínek NUTS5 CZ0208537616
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 11 17585
orná půda 742 4758116
zahrada 248 198696
ovoc. sad 12 26350
travní p. mez, stráň 2 1984
travní p. 15 26040
lesní poz 1 7703
vodní pl. nádrž umělá 2 8879
vodní pl. tok přirozený 28 28267
vodní pl. tok umělý 24 15301
zast. pl. společný dvůr 14 3231
zast. pl. zbořeniště 3 1258
zast. pl. 330 144842
ostat.pl. dráha 1 49747
ostat.pl. jiná plocha 70 51194
ostat.pl. manipulační pl. 24 37916
ostat.pl. mez, stráň 4 5619
ostat.pl. neplodná půda 7 3542
ostat.pl. ostat.komunikace 97 120999
ostat.pl. pohřeb. 3 3481
ostat.pl. silnice 20 71216
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 28835
ostat.pl. zeleň 3 1740
Celkem KN 1665 5612541
Par. KMD 1665 5612541
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 148
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 323
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 487
spoluvlastník 855

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2012
S-SK GS 1:2880 1842 03.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.07.2019 20:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.