k.ú.: 713155 - Třemešek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540544 - Oskava NUTS5 CZ0715540544
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 788445
zahrada 143 114781
travní p. 387 2678273
lesní poz 485 10759971
vodní pl. tok přirozený 15 13820
zast. pl. zbořeniště 21 3747
zast. pl. 151 40526
ostat.pl. jiná plocha 31 24913
ostat.pl. manipulační pl. 4 20446
ostat.pl. neplodná půda 300 193322
ostat.pl. ostat.komunikace 210 237924
ostat.pl. pohřeb. 1 906
ostat.pl. silnice 1 70267
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 31504
Celkem KN 1853 14978845
EN 1 35876
GP 18 200526
Celkem ZE 19 236402
Par. KMD 1853 14978845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 61
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 151
LV 148
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 22.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 04:32

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.