k.ú.: 713155 - Třemešek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540544 - Oskava NUTS5 CZ0715540544
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 788444
zahrada 143 114781
travní p. 387 2678127
lesní poz 485 10759856
vodní pl. tok přirozený 15 13820
zast. pl. zbořeniště 21 3747
zast. pl. 147 40517
ostat.pl. jiná plocha 30 24783
ostat.pl. manipulační pl. 4 20446
ostat.pl. neplodná půda 300 193022
ostat.pl. ostat.komunikace 210 237479
ostat.pl. pohřeb. 1 906
ostat.pl. silnice 1 70267
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 31504
Celkem KN 1848 14977699
EN 1 35876
GP 18 200526
Celkem ZE 19 236402
Par. KMD 1848 14977699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 61
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 147
LV 148
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 22.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.07.2019 21:11

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.