k.ú.: 713147 - Oskava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540544 - Oskava NUTS5 CZ0715540544
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 27218
zahrada 353 238946
travní p. 197 652553
lesní poz 360 8123079
vodní pl. nádrž umělá 2 1615
vodní pl. rybník 2 3644
vodní pl. tok přirozený 40 61063
zast. pl. společný dvůr 9 2076
zast. pl. zbořeniště 6 1245
zast. pl. 335 83904
ostat.pl. jiná plocha 75 55801
ostat.pl. manipulační pl. 23 34970
ostat.pl. neplodná půda 79 58868
ostat.pl. ostat.komunikace 108 93547
ostat.pl. silnice 14 43025
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 16543
ostat.pl. zeleň 4 945
Celkem KN 1655 9499042
EN 64 194312
GP 11 33818
Celkem ZE 75 228130
Par. KMD 1655 9499042
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 156
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 15
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 326
byt.z. byt 87
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 6
Celkem JED 98
LV 405
spoluvlastník 580

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 21.04.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 14:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.