k.ú.: 713147 - Oskava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540544 - Oskava NUTS5 CZ0715540544
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 27165
zahrada 355 239497
travní p. 197 650783
lesní poz 360 8122003
vodní pl. nádrž umělá 2 1615
vodní pl. rybník 2 3644
vodní pl. tok přirozený 40 62683
zast. pl. společný dvůr 6 1659
zast. pl. zbořeniště 6 1245
zast. pl. 337 84073
ostat.pl. jiná plocha 82 55437
ostat.pl. manipulační pl. 24 34970
ostat.pl. neplodná půda 81 58421
ostat.pl. ostat.komunikace 109 94696
ostat.pl. silnice 14 43025
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 16556
ostat.pl. zeleň 4 945
Celkem KN 1667 9498417
EN 64 194312
GP 11 33818
Celkem ZE 75 228130
Par. KMD 1667 9498417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 157
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 328
byt.z. byt 87
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 9
Celkem JED 101
LV 412
spoluvlastník 594

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 21.04.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 25.09.2020 05:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička