k.ú.: 713121 - Bedřichov u Oskavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540544 - Oskava NUTS5 CZ0715540544
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 43670
zahrada 129 93487
travní p. 313 1174196
lesní poz 253 23682621
vodní pl. nádrž umělá 1 2522
vodní pl. tok přirozený 15 38642
zast. pl. společný dvůr 1 63
zast. pl. zbořeniště 11 2034
zast. pl. 144 33321
ostat.pl. jiná plocha 90 47293
ostat.pl. manipulační pl. 24 34873
ostat.pl. neplodná půda 115 70218
ostat.pl. ostat.komunikace 99 130477
ostat.pl. pohřeb. 1 822
ostat.pl. silnice 13 71614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5068
Celkem KN 1235 25430921
Par. KMD 1235 25430921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 142
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 172
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 23.08.2019 03:13

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.