k.ú.: 713082 - Příkazy u Osíčka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588822 - Osíčko NUTS5 CZ0721588822
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 472 1263161
zahrada 153 133403
ovoc. sad 9 29344
travní p. 89 195742
lesní poz les s budovou 7 511
lesní poz les(ne hospodář) 12 217485
lesní poz 58 1518563
vodní pl. nádrž umělá 1 7407
vodní pl. tok přirozený 14 13336
vodní pl. tok umělý 9 1732
zast. pl. zbořeniště 5 703
zast. pl. 168 51093
ostat.pl. dráha 15 65422
ostat.pl. jiná plocha 260 37110
ostat.pl. manipulační pl. 138 149170
ostat.pl. neplodná půda 30 14680
ostat.pl. ostat.komunikace 108 82240
ostat.pl. silnice 42 17484
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15906
ostat.pl. zeleň 50 72879
Celkem KN 1645 3887371
Par. DKM 230 441282
Par. KMD 1415 3446089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. tech.vyb 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 138
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 160
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.03.2017
KMD 1:1000 18.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 18.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 14.07.2020 06:26

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.