k.ú.: 713082 - Příkazy u Osíčka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588822 - Osíčko NUTS5 CZ0721588822
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 480 1267735
zahrada 145 127531
ovoc. sad 9 29344
travní p. 92 197157
lesní poz les s budovou 7 511
lesní poz les(ne hospodář) 8 218786
lesní poz 55 1517508
vodní pl. nádrž umělá 1 7407
vodní pl. tok přirozený 11 12003
vodní pl. tok umělý 9 1732
zast. pl. zbořeniště 5 703
zast. pl. 169 51120
ostat.pl. dráha 15 65503
ostat.pl. jiná plocha 259 36535
ostat.pl. manipulační pl. 136 147943
ostat.pl. neplodná půda 32 16583
ostat.pl. ostat.komunikace 105 81483
ostat.pl. silnice 39 17264
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 19006
ostat.pl. zeleň 48 71638
Celkem KN 1643 3887492
Par. DKM 174 402465
Par. KMD 1469 3485027
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. tech.vyb 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 138
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 157
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.03.2017
KMD 1:1000 18.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 18.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 06.12.2019 08:46

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.