k.ú.: 713082 - Příkazy u Osíčka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588822 - Osíčko NUTS5 CZ0721588822
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 221 1035224
zahrada 156 133521
ovoc. sad 11 30633
travní p. mez, stráň 49 24965
travní p. 98 383272
lesní poz les s budovou 7 511
lesní poz les(ne hospodář) 13 218113
lesní poz 36 1517821
vodní pl. nádrž umělá 1 7302
vodní pl. tok přirozený 19 18311
vodní pl. tok umělý 1 1304
zast. pl. zbořeniště 5 703
zast. pl. 164 48912
ostat.pl. dráha 9 62820
ostat.pl. jiná plocha 87 54327
ostat.pl. manipulační pl. 42 129232
ostat.pl. neplodná půda 15 14269
ostat.pl. ostat.komunikace 79 103824
ostat.pl. silnice 40 15033
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16489
ostat.pl. zeleň 49 72508
Celkem KN 1106 3889094
Par. DKM 616 1745094
Par. KMD 490 2144000
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 9
č.p. tech.vyb 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 140
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 158
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.07.2020
DKM-KPÚ 1:1000 15.03.2017
KMD 1:1000 18.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 18.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 25.09.2020 15:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička