k.ú.: 713074 - Osíčko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588822 - Osíčko NUTS5 CZ0721588822
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 920 2426059
zahrada 138 114914
ovoc. sad 10 23331
travní p. 175 653930
lesní poz 60 523146
vodní pl. nádrž umělá 1 4130
vodní pl. tok přirozený 56 10587
vodní pl. tok umělý 18 7573
zast. pl. zbořeniště 4 1202
zast. pl. 101 38072
ostat.pl. dráha 1 48273
ostat.pl. jiná plocha 40 13869
ostat.pl. manipulační pl. 37 17107
ostat.pl. neplodná půda 52 59998
ostat.pl. ostat.komunikace 149 63498
ostat.pl. silnice 95 38258
Celkem KN 1857 4043947
Par. KMD 1857 4043947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 99
LV 206
spoluvlastník 269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 18.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 05.12.2019 19:24

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.