k.ú.: 713058 - Osice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570532 - Osice NUTS5 CZ0521570532
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 3284941
zahrada 194 115079
ovoc. sad 2 17150
travní p. 49 337580
lesní poz 2 18289
vodní pl. nádrž přírodní 5 10032
vodní pl. nádrž umělá 3 6701
vodní pl. tok umělý 12 39029
zast. pl. společný dvůr 3 1436
zast. pl. zbořeniště 1 55
zast. pl. 169 83732
ostat.pl. jiná plocha 110 238669
ostat.pl. manipulační pl. 16 19071
ostat.pl. neplodná půda 14 10005
ostat.pl. ostat.komunikace 63 92436
ostat.pl. pohřeb. 1 1645
ostat.pl. silnice 14 26938
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2147
ostat.pl. zeleň 16 16598
Celkem KN 933 4321533
Par. DKM 933 4321533
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 131
č.p. rod.rekr 1
č.e. doprava 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 164
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 283
spoluvlastník 422

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.02.2007 1:1000 07.03.2007 *) KPÚ intravilán
DKM 1:1000 03.05.2001 DKM na celém KÚ
ZMVM 1:2000 01.11.1981 03.05.2001
THM-V 1:2000 01.04.1961 03.05.2001
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 01.06.2020 18:47

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.