k.ú.: 713015 - Osek nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 516619 - Osek nad Bečvou NUTS5 CZ0714516619
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1401 9633020
zahrada 728 550054
ovoc. sad 58 315260
travní p. 58 326312
lesní poz 40 163467
vodní pl. nádrž umělá 14 134369
vodní pl. rybník 3 19465
vodní pl. tok přirozený 100 435334
vodní pl. zamokřená pl. 2 32437
zast. pl. společný dvůr 1 347
zast. pl. zbořeniště 23 5512
zast. pl. 666 237360
ostat.pl. dráha 9 214687
ostat.pl. jiná plocha 210 234276
ostat.pl. manipulační pl. 57 151031
ostat.pl. neplodná půda 85 148600
ostat.pl. ostat.komunikace 401 268367
ostat.pl. pohřeb. 2 8738
ostat.pl. silnice 59 139068
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4281
ostat.pl. zeleň 12 3202
Celkem KN 3933 13025187
Par. DKM 104 27782
Par. KMD 3829 12997405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 9
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 417
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 42
č.e. víceúčel 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 4
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 49
rozestav. 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 659
byt.z. byt 48
Celkem JED 48
LV 924
spoluvlastník 1249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.09.2020 1:1000 17.09.2020 *)
DKM 1:1000 01.12.2016
KMD 1:1000 12.04.2013
S-SK ŠD 1:2500 1940 12.04.2013 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 24.07.1940


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 20.09.2020 23:07

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.