k.ú.: 713015 - Osek nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 516619 - Osek nad Bečvou NUTS5 CZ0714516619
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1399 9637566
zahrada 714 548891
ovoc. sad 58 315260
travní p. 58 326312
lesní poz 40 163467
vodní pl. nádrž umělá 14 134369
vodní pl. rybník 3 19465
vodní pl. tok přirozený 100 435334
vodní pl. zamokřená pl. 2 32437
zast. pl. společný dvůr 1 347
zast. pl. zbořeniště 23 5681
zast. pl. 654 235805
ostat.pl. dráha 9 214687
ostat.pl. jiná plocha 198 232197
ostat.pl. manipulační pl. 58 151235
ostat.pl. neplodná půda 85 148655
ostat.pl. ostat.komunikace 395 268248
ostat.pl. pohřeb. 2 8738
ostat.pl. silnice 58 139068
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4281
ostat.pl. zeleň 11 3145
Celkem KN 3886 13025188
Par. DKM 103 27782
Par. KMD 3783 12997406
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 9
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 409
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 41
č.e. víceúčel 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 4
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 51
rozestav. 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 645
byt.z. byt 48
Celkem JED 48
LV 922
spoluvlastník 1233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2016
KMD 1:1000 12.04.2013
S-SK ŠD 1:2500 1940 12.04.2013 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 24.07.1940


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 23.05.2019 13:18

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.