k.ú.: 712965 - Hrad Osek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567779 - Osek NUTS5 CZ0426567779
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 226
zahrada 51 32784
ovoc. sad 3 10080
travní p. 68 111294
lesní poz les(ne hospodář) 48 206281
lesní poz 29 5781442
vodní pl. nádrž umělá 3 1432
vodní pl. tok přirozený 12 8500
vodní pl. zamokřená pl. 1 37
zast. pl. společný dvůr 1 57
zast. pl. zbořeniště 11 4685
zast. pl. 47 12337
ostat.pl. jiná plocha 24 27812
ostat.pl. manipulační pl. 22 8526
ostat.pl. neplodná půda 30 38719
ostat.pl. ostat.komunikace 32 31039
ostat.pl. silnice 3 28508
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 195
ostat.pl. zeleň 2 81
Celkem KN 389 6304035
Par. KMD 389 6304035
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 23
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 47
LV 52
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK GS 1:2880 1842 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 26.09.2020 18:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička