k.ú.: 712949 - Osek u Rokycan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560057 - Osek NUTS5 CZ0326560057
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 308 6124944
zahrada 491 344778
travní p. 156 871544
lesní poz 15 6717765
vodní pl. nádrž přírodní 1 3899
vodní pl. nádrž umělá 3 3486
vodní pl. rybník 8 199235
vodní pl. tok přirozený 9 11687
vodní pl. tok umělý 27 22619
vodní pl. zamokřená pl. 3 5672
zast. pl. společný dvůr 2 576
zast. pl. zbořeniště 7 925
zast. pl. 714 221349
ostat.pl. dálnice 2 912
ostat.pl. jiná plocha 151 145636
ostat.pl. manipulační pl. 43 107534
ostat.pl. neplodná půda 13 21166
ostat.pl. ostat.komunikace 161 171890
ostat.pl. pohřeb. 2 6369
ostat.pl. silnice 38 133982
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9333
ostat.pl. zeleň 1 74
Celkem KN 2158 15125375
PK 1235 6697546
Celkem ZE 1235 6697546
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 434
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 61
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 43
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 691
LV 774
spoluvlastník 1142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
THM-G 1:2000 05.01.1979 původ mapy THM, kartometrické souřadnice s kódem kvality bodu 7
S-SK GS 1:2880 1838 05.01.1979


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 09.08.2022 01:31

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.