k.ú.: 712892 - Jemnice u Oseka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551562 - Osek NUTS5 CZ0316551562
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 639 1977651
zahrada 72 79176
travní p. 189 157359
lesní poz 189 475579
vodní pl. nádrž přírodní 2 548
vodní pl. nádrž umělá 18 9482
vodní pl. tok přirozený 8 1010
vodní pl. tok umělý 5 1561
vodní pl. zamokřená pl. 25 8430
zast. pl. zbořeniště 8 882
zast. pl. 56 33526
ostat.pl. jiná plocha 57 29508
ostat.pl. manipulační pl. 11 15442
ostat.pl. neplodná půda 53 26376
ostat.pl. ostat.komunikace 166 93912
ostat.pl. pohřeb. 4 2753
ostat.pl. silnice 1 7274
Celkem KN 1503 2920469
Par. DKM 1503 2920469
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. rod.dům 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 56
LV 117
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.05.2013
DKM 1:1000 14.12.2012
ZMVM 1:2000 01.11.1981 02.05.2013
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 18.09.2020 08:21

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.