k.ú.: 712744 - Oseček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 599662 - Oseček NUTS5 CZ0208599662
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 1 19160
orná půda 207 2406912
zahrada 143 106402
ovoc. sad 3 10705
travní p. 134 646994
lesní poz les s budovou 1 39
lesní poz 158 941367
vodní pl. nádrž umělá 2 1039
vodní pl. tok přirozený 1 139468
vodní pl. tok umělý 17 43204
zast. pl. 258 72252
ostat.pl. dálnice 8 37587
ostat.pl. jiná plocha 44 39025
ostat.pl. manipulační pl. 4 32003
ostat.pl. neplodná půda 84 114982
ostat.pl. ostat.komunikace 76 177150
ostat.pl. silnice 3 18051
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8684
ostat.pl. zeleň 65 69753
Celkem KN 1215 4884777
Par. DKM 1215 4884777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 63
č.e. rod.rekr 64
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 255
LV 326
spoluvlastník 430

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.02.2019
DKM-KPÚ 28.05.2016 1:1000 30.05.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 24.07.2019 07:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.