k.ú.: 712728 - Velběhy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 598470 - Osečany NUTS5 CZ020B598470
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 1167354
zahrada 46 23487
travní p. 153 534540
lesní poz 80 286719
vodní pl. nádrž umělá 2 1625
vodní pl. rybník 1 858
vodní pl. tok přirozený 7 6122
vodní pl. zamokřená pl. 1 655
zast. pl. 34 18099
ostat.pl. jiná plocha 15 16570
ostat.pl. manipulační pl. 4 1206
ostat.pl. neplodná půda 107 109708
ostat.pl. ostat.komunikace 25 27053
ostat.pl. silnice 3 13660
ostat.pl. zeleň 1 59
Celkem KN 599 2207715
Par. KMD 599 2207715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 32
LV 59
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2010
S-SK GS 1:2880 1824 29.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 19:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.