k.ú.: 712701 - Osečany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 598470 - Osečany NUTS5 CZ020B598470
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 525 2897413
zahrada 134 88635
ovoc. sad 2 7905
travní p. 199 525213
lesní poz 349 2002606
vodní pl. nádrž umělá 1 1640
vodní pl. rybník 4 15307
vodní pl. tok přirozený 5 68282
vodní pl. tok umělý 1 542
zast. pl. společný dvůr 2 760
zast. pl. zbořeniště 1 101
zast. pl. 170 69335
ostat.pl. jiná plocha 61 41808
ostat.pl. manipulační pl. 49 47255
ostat.pl. neplodná půda 233 189317
ostat.pl. ostat.komunikace 89 106855
ostat.pl. silnice 7 37092
ostat.pl. zeleň 12 51118
Celkem KN 1844 6151184
Par. KMD 1844 6151184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 17
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 163
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 4
Celkem JED 13
LV 267
spoluvlastník 506

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2010
S-SK GS 1:2880 1840 29.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 12:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.