k.ú.: 712698 - Oseč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540935 - Obecnice NUTS5 CZ020B540935
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 604075
zahrada 93 70647
ovoc. sad 4 10820
travní p. 131 457806
lesní poz 10 325610
vodní pl. nádrž umělá 8 2441
vodní pl. tok přirozený 15 10569
vodní pl. tok umělý 3 475
zast. pl. společný dvůr 3 1543
zast. pl. zbořeniště 1 234
zast. pl. 78 20349
ostat.pl. jiná plocha 25 8670
ostat.pl. manipulační pl. 9 9121
ostat.pl. neplodná půda 16 4318
ostat.pl. ostat.komunikace 35 27502
ostat.pl. silnice 1 11250
Celkem KN 538 1565430
Par. KMD 538 1565430
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 74
LV 130
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2013
S-SK GS 1:2880 1839 24.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.08.2019 13:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.