k.ú.: 712663 - Ořechov u Křižanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596329 - Ořechov NUTS5 CZ0635596329
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 987 3079578
zahrada 185 124082
ovoc. sad 1 2406
travní p. 451 663752
lesní poz 110 496263
vodní pl. nádrž umělá 4 8218
vodní pl. rybník 14 374441
vodní pl. tok přirozený 1 204
vodní pl. tok umělý 24 5126
vodní pl. zamokřená pl. 9 6745
zast. pl. 255 78261
ostat.pl. dobývací prost. 12 128539
ostat.pl. dráha 3 103326
ostat.pl. jiná plocha 85 35230
ostat.pl. manipulační pl. 27 25802
ostat.pl. neplodná půda 71 57475
ostat.pl. ostat.komunikace 90 103462
ostat.pl. silnice 19 50805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 813
ostat.pl. zeleň 4 503
Celkem KN 2353 5345031
Par. KMD 2353 5345031
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 140
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 43
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 241
LV 254
spoluvlastník 371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 16.07.2019 23:09

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.