k.ú.: 712230 - Kožlí u Orlíka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 561550 - Kožlí NUTS5 CZ0314561550
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 502410
zahrada 38 29212
travní p. 135 845089
lesní poz 83 980518
vodní pl. nádrž umělá 4 895795
vodní pl. rybník 5 29482
vodní pl. tok přirozený 1 116593
vodní pl. tok umělý 1 1893
vodní pl. zamokřená pl. 6 13717
zast. pl. společný dvůr 11 530
zast. pl. 211 24208
ostat.pl. jiná plocha 37 150875
ostat.pl. manipulační pl. 7 4255
ostat.pl. neplodná půda 43 109877
ostat.pl. ostat.komunikace 49 57318
ostat.pl. silnice 38 54282
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 93 85994
ostat.pl. zeleň 4 434604
Celkem KN 832 4336652
Par. KMD 832 4336652
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 35
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 38
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.used 7
Celkem BUD 148
LV 151
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2017
KM-D 1:2000 07.06.2001 22.11.2017
S-SK GS 1:2880 1837 07.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.09.2020 14:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička