k.ú.: 712221 - Orličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové nám. 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580724 - Orličky NUTS5 CZ0534580724
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 2278054
zahrada 230 120280
travní p. 759 1861072
lesní poz 461 3926966
vodní pl. tok přirozený 15 10993
zast. pl. společný dvůr 3 54
zast. pl. zbořeniště 30 3973
zast. pl. 270 51261
ostat.pl. jiná plocha 470 312188
ostat.pl. manipulační pl. 15 8176
ostat.pl. neplodná půda 1 317
ostat.pl. ostat.komunikace 48 32048
ostat.pl. pohřeb. 1 597
ostat.pl. silnice 5 36876
Celkem KN 2569 8642855
GP 13 100952
Celkem ZE 13 100952
Par. KMD 2566 8623430
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 149
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 17
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
Celkem BUD 261
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 1
Celkem JED 7
LV 347
spoluvlastník 501

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2016
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 13.08.2022 03:12

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.