k.ú.: 712221 - Orličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580724 - Orličky NUTS5 CZ0534580724
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 260 2322499
zahrada 224 120882
travní p. 745 1861397
lesní poz 447 3880179
vodní pl. tok přirozený 11 10581
zast. pl. zbořeniště 30 3973
zast. pl. 267 51097
ostat.pl. jiná plocha 436 316623
ostat.pl. manipulační pl. 14 8029
ostat.pl. neplodná půda 1 317
ostat.pl. ostat.komunikace 46 32137
ostat.pl. pohřeb. 1 597
ostat.pl. silnice 2 32490
Celkem KN 2484 8640801
GP 13 100952
Celkem ZE 13 100952
Par. KMD 2481 8621376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 89
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 17
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 4
Celkem BUD 257
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 1
Celkem JED 7
LV 339
spoluvlastník 494

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2016
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 23.08.2019 03:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.