k.ú.: 712221 - Orličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580724 - Orličky NUTS5 CZ0534580724
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 2322498
zahrada 225 120760
travní p. 742 1860931
lesní poz 449 3882044
vodní pl. tok přirozený 13 10874
zast. pl. zbořeniště 30 3973
zast. pl. 268 51158
ostat.pl. jiná plocha 440 314724
ostat.pl. manipulační pl. 15 8176
ostat.pl. neplodná půda 1 317
ostat.pl. ostat.komunikace 46 32137
ostat.pl. pohřeb. 1 597
ostat.pl. silnice 2 32490
Celkem KN 2493 8640679
GP 13 100952
Celkem ZE 13 100952
Par. KMD 2490 8621254
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 17
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
Celkem BUD 258
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 1
Celkem JED 7
LV 343
spoluvlastník 500

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2016
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 23.09.2020 15:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička