k.ú.: 712205 - Trčkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576603 - Orlické Záhoří NUTS5 CZ0524576603
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 52
travní p. 126 1519969
lesní poz 64 3769282
vodní pl. nádrž přírodní 1 312
vodní pl. tok přirozený 10 18057
zast. pl. společný dvůr 1 43
zast. pl. zbořeniště 3 826
zast. pl. 22 7331
ostat.pl. jiná plocha 10 3337
ostat.pl. neplodná půda 2 2133
ostat.pl. ostat.komunikace 21 71067
ostat.pl. silnice 1 54320
ostat.pl. zeleň 18 95634
Celkem KN 280 5542363
Par. DKM 218 1754277
Par. KMD 62 3788086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.e. rod.rekr 19
Celkem BUD 22
LV 47
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2015
DKM-KPÚ 24.03.2011 1:1000 24.03.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 30.09.2020 18:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička