k.ú.: 712191 - Kunštát u Orlického Záhoří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576603 - Orlické Záhoří NUTS5 CZ0524576603
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 1810
zahrada 6 4509
travní p. 424 3426268
lesní poz ostat.komunikace 1 14475
lesní poz 46 5751970
vodní pl. nádrž umělá 2 13016
vodní pl. tok přirozený 32 162083
vodní pl. tok umělý 2 489
vodní pl. zamokřená pl. 2 2987
zast. pl. 153 59319
ostat.pl. jiná plocha 53 24191
ostat.pl. manipulační pl. 5 41136
ostat.pl. neplodná půda 34 40244
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1429
ostat.pl. ostat.komunikace 52 125899
ostat.pl. pohřeb. 1 3642
ostat.pl. silnice 2 38294
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8726
ostat.pl. zeleň 6 3894
Celkem KN 826 9724381
Par. DKM 826 9724381
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 28
č.p. byt.dům 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 8
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 62
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 153
byt.z. byt 62
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 67
LV 280
spoluvlastník 391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.01.2014
S-SK GS 1:2880 1840 13.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 25.09.2020 06:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička