k.ú.: 712159 - Říčky u Orlického Podhůří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580716 - Orlické Podhůří NUTS5 CZ0534580716
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 329 1486657
zahrada 224 95249
travní p. 377 536620
lesní poz les s budovou 15 619
lesní poz 114 1130384
vodní pl. tok přirozený 1 856
zast. pl. zbořeniště 12 1606
zast. pl. 219 39935
ostat.pl. jiná plocha 287 122108
ostat.pl. ostat.komunikace 27 20720
ostat.pl. pohřeb. 1 1116
ostat.pl. silnice 8 15551
Celkem KN 1614 3451421
Par. KMD 1614 3451421
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 79
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 215
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 222
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 29.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.05.2019 18:57

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.