k.ú.: 712141 - Rviště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580716 - Orlické Podhůří NUTS5 CZ0534580716
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 1873827
zahrada 270 224552
ovoc. sad 3 12100
travní p. 566 1686214
lesní poz 174 3080078
vodní pl. rybník 1 30694
vodní pl. tok přirozený 12 12828
vodní pl. tok umělý 24 4027
zast. pl. společný dvůr 7 902
zast. pl. zbořeniště 7 1428
zast. pl. 186 64352
ostat.pl. jiná plocha 316 188277
ostat.pl. manipulační pl. 4 5416
ostat.pl. neplodná půda 1 124
ostat.pl. ostat.komunikace 94 44239
ostat.pl. silnice 51 40762
ostat.pl. zeleň 10 3145
Celkem KN 1900 7272965
Par. DKM 16 18889
Par. KMD 1884 7254076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 59
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 169
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 18
LV 202
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.01.2015 1:1000 02.02.2015 *) na podladě JPÚ
KMD 1:1000 29.06.2010
KMD 1:1000 29.06.2010 02.02.2015
S-SK GS 1:2880 1839 29.06.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 12:40

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.