k.ú.: 712108 - Dobrá Voda u Orlického Podhůří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580716 - Orlické Podhůří NUTS5 CZ0534580716
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 947933
zahrada 115 83585
travní p. 185 465623
lesní poz les s budovou 23 1063
lesní poz les(ne hospodář) 1 4082
lesní poz 108 1087730
vodní pl. tok přirozený 8 26828
zast. pl. zbořeniště 2 470
zast. pl. 88 21677
ostat.pl. jiná plocha 136 126269
ostat.pl. ostat.komunikace 45 13089
ostat.pl. silnice 50 24184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 443
Celkem KN 892 2802976
Par. KMD 892 2802976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 103
LV 164
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 29.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.08.2019 20:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.