k.ú.: 712094 - Vlčnov u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571164 - Chrudim NUTS5 CZ0531571164
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 1634991
zahrada 71 35916
ovoc. sad 6 33947
travní p. 5 4584
vodní pl. nádrž přírodní 8 3778
vodní pl. tok přirozený 18 9061
zast. pl. 116 52517
ostat.pl. jiná plocha 21 3510
ostat.pl. manipulační pl. 25 28033
ostat.pl. neplodná půda 26 26147
ostat.pl. ostat.komunikace 36 27633
ostat.pl. silnice 20 40866
Celkem KN 549 1900983
Par. DKM 549 1900983
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 45
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 107
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 157
spoluvlastník 239

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.04.2010 1:1000 13.04.2010 *)
DKM 1:1000 05.05.1999 13.04.2010
DKM 1:1000 05.05.1999
ZMVM 1:2000 01.06.1985 05.05.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.1985


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 07:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.