k.ú.: 712086 - Orel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571962 - Orel NUTS5 CZ0531571962
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 850 5476182
zahrada 255 162177
ovoc. sad 9 69738
travní p. 43 80253
lesní poz 14 72593
vodní pl. nádrž umělá 1 90
vodní pl. tok přirozený 4 18466
vodní pl. tok umělý 6 3399
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 26
zast. pl. společný dvůr 4 985
zast. pl. zbořeniště 8 1841
zast. pl. 352 153712
ostat.pl. dráha 7 28334
ostat.pl. jiná plocha 77 48452
ostat.pl. manipulační pl. 22 35178
ostat.pl. neplodná půda 13 13393
ostat.pl. ostat.komunikace 86 120614
ostat.pl. pohřeb. 1 1539
ostat.pl. silnice 26 89457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12467
ostat.pl. zeleň 30 49197
Celkem KN 1810 6438093
Par. DKM 896 5744570
Par. KMD 914 693523
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 69
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 204
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 345
LV 548
spoluvlastník 805

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.10.2018
KMD 1:1000 13.06.2012
DKM-KPÚ 09.04.2010 1:1000 13.04.2010 *)
KM-D 23.12.2000 13.04.2010
KM-D 23.12.2000 13.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 23.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 14:15

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.