k.ú.: 712043 - Oprostovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 516350 - Oprostovice NUTS5 CZ0714516350
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 270 2218472
zahrada 71 88252
travní p. 55 124766
lesní poz 16 44992
vodní pl. nádrž umělá 5 2061
vodní pl. tok přirozený 132 29337
vodní pl. zamokřená pl. 1 454
zast. pl. společný dvůr 1 306
zast. pl. zbořeniště 8 1341
zast. pl. 66 32002
ostat.pl. jiná plocha 12 2734
ostat.pl. manipulační pl. 7 20200
ostat.pl. neplodná půda 7 4421
ostat.pl. ostat.komunikace 107 66911
ostat.pl. silnice 3 27898
ostat.pl. zeleň 4 1099
Celkem KN 765 2665246
Par. KMD 765 2665246
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 65
LV 105
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2014
S-SK ŠD 1:2500 1910 27.11.2014 agrární operace, 1:1250 - příložná mapa
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1910


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 05.06.2020 01:35

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.