k.ú.: 712035 - Oprechtice ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598569 - Paskov NUTS5 CZ0802598569
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 68
orná půda 214 352391
zahrada 82 63197
travní p. 66 58280
lesní poz 15 4486
vodní pl. tok přirozený 1 131
zast. pl. zbořeniště 3 387
zast. pl. 129 34735
ostat.pl. dráha 2 14056
ostat.pl. jiná plocha 20 13677
ostat.pl. manipulační pl. 3 1083
ostat.pl. neplodná půda 2 254
ostat.pl. ostat.komunikace 46 16741
ostat.pl. silnice 1 11140
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8792
Celkem KN 586 579418
Par. DKM 586 579418
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 97
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 128
LV 155
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2011
THM-G 1:1000 31.12.1968 23.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1968 reprodukce otisku mapy z r. 1885


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 25.09.2020 06:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička