k.ú.: 712001 - Oškobrh - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537586 - Opolany NUTS5 CZ0208537586
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 811273
zahrada 61 61894
vodní pl. tok umělý 5 3430
zast. pl. 68 28075
ostat.pl. jiná plocha 7 2897
ostat.pl. manipulační pl. 1 120
ostat.pl. neplodná půda 2 1275
ostat.pl. ostat.komunikace 28 22081
ostat.pl. silnice 2 9946
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 1772
Celkem KN 253 942763
Par. DKM 253 942763
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 67
LV 84
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2004
DKM-KPÚ 22.12.1999 1:1000 11.07.2002 *) KPÚ na podkladě GP, následně převod na DKM
S-SK GS 1824 21.11.2004 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.08.2019 14:33

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.