k.ú.: 711993 - Opolany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537586 - Opolany NUTS5 CZ0208537586
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 668 4598319
zahrada 165 85768
travní p. 152 281912
lesní poz 40 122076
vodní pl. nádrž umělá 3 4740
vodní pl. tok přirozený 16 44615
vodní pl. tok umělý 55 31938
vodní pl. zamokřená pl. 2 381
zast. pl. společný dvůr 3 1732
zast. pl. zbořeniště 2 899
zast. pl. 268 128719
ostat.pl. dráha 2 16818
ostat.pl. jiná plocha 75 56442
ostat.pl. manipulační pl. 22 37592
ostat.pl. neplodná půda 100 69226
ostat.pl. ostat.komunikace 184 117714
ostat.pl. pohřeb. 1 1429
ostat.pl. silnice 22 40199
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 19302
ostat.pl. zeleň 1 400
Celkem KN 1791 5660221
Par. KMD 1791 5660221
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 120
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 267
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 341
spoluvlastník 545

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 28.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 06.06.2020 03:06

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.