k.ú.: 711993 - Opolany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537586 - Opolany NUTS5 CZ0208537586
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 670 4601043
zahrada 165 85702
travní p. 150 282138
lesní poz 40 121771
vodní pl. nádrž umělá 3 4562
vodní pl. tok přirozený 16 44458
vodní pl. tok umělý 55 31938
vodní pl. zamokřená pl. 2 381
zast. pl. společný dvůr 4 1893
zast. pl. zbořeniště 2 899
zast. pl. 265 129209
ostat.pl. dráha 2 16503
ostat.pl. jiná plocha 61 55343
ostat.pl. manipulační pl. 22 37592
ostat.pl. neplodná půda 100 67763
ostat.pl. ostat.komunikace 178 116402
ostat.pl. pohřeb. 1 1402
ostat.pl. silnice 19 40225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 19302
ostat.pl. zeleň 1 400
Celkem KN 1766 5658926
Par. KMD 1766 5658926
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 120
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 264
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 344
spoluvlastník 550

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 28.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.07.2019 21:03

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.