k.ú.: 711985 - Opolánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537586 - Opolany NUTS5 CZ0208537586
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 1272107
zahrada 91 77109
travní p. 63 99214
vodní pl. tok přirozený 11 18397
vodní pl. tok umělý 6 16989
zast. pl. společný dvůr 2 203
zast. pl. zbořeniště 1 7
zast. pl. 123 52387
ostat.pl. dráha 1 20433
ostat.pl. jiná plocha 16 8483
ostat.pl. manipulační pl. 20 17834
ostat.pl. neplodná půda 27 9842
ostat.pl. ostat.komunikace 59 37749
ostat.pl. silnice 10 14497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5318
ostat.pl. zeleň 4 3881
Celkem KN 687 1654450
PK 2 33805
Celkem ZE 2 33805
Par. KMD 687 1654450
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 68
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 123
LV 208
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2013
S-SK GS 1:2880 1824 30.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.08.2019 01:39

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.