k.ú.: 711926 - Opočnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537578 - Opočnice NUTS5 CZ0208537578
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1547 8820392
zahrada 183 144005
ovoc. sad 11 61721
travní p. 22 18991
lesní poz 16 1179519
vodní pl. nádrž umělá 14 8512
vodní pl. tok přirozený 54 10768
vodní pl. tok umělý 91 21684
zast. pl. společný dvůr 7 3174
zast. pl. zbořeniště 11 2558
zast. pl. 295 177181
ostat.pl. jiná plocha 43 79083
ostat.pl. manipulační pl. 80 70760
ostat.pl. neplodná půda 8 23392
ostat.pl. ostat.komunikace 275 157227
ostat.pl. pohřeb. 1 3536
ostat.pl. silnice 17 133025
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12164
ostat.pl. zeleň 18 4465
Celkem KN 2695 10932157
Par. KMD 2695 10932157
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 118
č.p. rod.rekr 14
č.e. obč.vyb. 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 282
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 559
spoluvlastník 922

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 04.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 05.06.2020 14:38

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.