k.ú.: 711918 - Oplocany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 553000 - Oplocany NUTS5 CZ0714553000
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 674 4807416
zahrada 225 143856
travní p. 18 5134
lesní poz 4 23350
vodní pl. tok přirozený 4 40895
vodní pl. tok umělý 3 37412
vodní pl. zamokřená pl. 8 1745
zast. pl. zbořeniště 21 5796
zast. pl. 218 87730
ostat.pl. dráha 2 11853
ostat.pl. jiná plocha 49 63350
ostat.pl. manipulační pl. 56 44385
ostat.pl. ostat.komunikace 124 110469
ostat.pl. pohřeb. 1 3399
ostat.pl. silnice 9 58025
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7826
Celkem KN 1419 5452641
Par. DKM 1419 5452641
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 94
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 8
rozestav. 4
Celkem BUD 205
LV 359
spoluvlastník 658

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.09.2011
DKM 1:1000 22.07.2010
ZMVM 1:2000 01.07.1986 22.07.2010
Ost. 1:2500 01.12.1939 16.09.2011 extravilán - agrární operace, intravilán - fotograficky zvětšeno
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.12.1939


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 16.07.2019 22:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.