k.ú.: 711471 - Opatov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591319 - Opatov NUTS5 CZ0634591319
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2355 7939454
zahrada 248 147323
travní p. 1487 1885025
lesní poz les s budovou 9 268
lesní poz 741 7445964
vodní pl. nádrž přírodní 1 971
vodní pl. nádrž umělá 4 8206
vodní pl. rybník 6 298585
vodní pl. tok přirozený 26 42267
vodní pl. tok umělý 237 14840
vodní pl. zamokřená pl. 2 2086
zast. pl. 575 206242
ostat.pl. jiná plocha 277 349436
ostat.pl. manipulační pl. 46 86569
ostat.pl. mez, stráň 3 7973
ostat.pl. neplodná půda 136 155717
ostat.pl. ostat.komunikace 790 328529
ostat.pl. pohřeb. 2 4140
ostat.pl. silnice 27 81106
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19605
ostat.pl. zeleň 2 927
Celkem KN 6979 19025233
Par. KMD 6979 19025233
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 252
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 68
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 57
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 548
byt.z. byt 52
byt.z. garáž 18
Celkem JED 70
LV 821
spoluvlastník 1322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 25.09.2020 06:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička