k.ú.: 711454 - Opatov v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578487 - Opatov NUTS5 CZ0533578487
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 371 10077259
zahrada mez, stráň 5 1010
zahrada 579 406185
ovoc. sad 2 7122
travní p. mez, stráň 36 64712
travní p. 678 3157796
lesní poz les s budovou 43 5305
lesní poz 299 11729802
vodní pl. nádrž umělá 12 16264
vodní pl. rybník 29 1736977
vodní pl. tok přirozený 113 128121
vodní pl. tok umělý 48 34992
vodní pl. zamokřená pl. 2 6081
zast. pl. společný dvůr 4 7767
zast. pl. zbořeniště 4 859
zast. pl. 601 211541
ostat.pl. dráha 14 233771
ostat.pl. jiná plocha 292 155257
ostat.pl. manipulační pl. 47 53052
ostat.pl. mez, stráň 11 10020
ostat.pl. neplodná půda 393 879931
ostat.pl. ostat.komunikace 337 492605
ostat.pl. pohřeb. 1 3240
ostat.pl. silnice 113 273265
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 20098
ostat.pl. zeleň 13 11831
Celkem KN 4083 29724863
Par. DKM 3615 18668797
Par. KMD 468 11056066
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 340
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 90
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 7
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 612
byt.z. byt 22
obč.z. byt 7
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 30
LV 777
spoluvlastník 1153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2017
DKM-KPÚ 25.05.2007 1:1000 14.09.2007 *)
S-SK GS 1:2880 1839 31.03.2020
S-SK GS 1:2880 1839 14.09.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 13.08.2022 01:24

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.