k.ú.: 711454 - Opatov v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578487 - Opatov NUTS5 CZ0533578487
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 556 10672729
zahrada mez, stráň 5 1010
zahrada 572 406139
ovoc. sad 2 7122
travní p. mez, stráň 23 38541
travní p. 740 2689471
lesní poz les s budovou 43 5305
lesní poz 288 11704594
vodní pl. nádrž umělá 13 16181
vodní pl. rybník 27 1735564
vodní pl. tok přirozený 126 123984
vodní pl. tok umělý 61 36577
vodní pl. zamokřená pl. 2 6081
zast. pl. společný dvůr 4 7767
zast. pl. zbořeniště 5 970
zast. pl. 600 211739
ostat.pl. dráha 14 233771
ostat.pl. jiná plocha 285 154948
ostat.pl. manipulační pl. 46 53033
ostat.pl. mez, stráň 11 10020
ostat.pl. neplodná půda 451 888836
ostat.pl. ostat.komunikace 459 418533
ostat.pl. pohřeb. 1 3240
ostat.pl. silnice 119 267754
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 20098
ostat.pl. zeleň 13 11831
Celkem KN 4502 29725838
Par. DKM 3983 18552971
Par. KMD 489 11149656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 263
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 89
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 7
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 606
byt.z. byt 25
Celkem JED 25
LV 743
spoluvlastník 1154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2017
DKM-KPÚ 25.05.2007 1:1000 14.09.2007 *)
S-SK GS 1:2880 1839
S-SK GS 1:2880 1839 14.09.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.09.2020 15:28

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.