k.ú.: 711349 - Chlovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548502 - Onšov NUTS5 CZ0633548502
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 1968970
zahrada 32 25662
travní p. 159 395287
lesní poz 62 390878
vodní pl. rybník 1 429
vodní pl. tok umělý 16 5390
vodní pl. zamokřená pl. 5 4876
zast. pl. společný dvůr 3 935
zast. pl. 16 14874
ostat.pl. jiná plocha 40 22018
ostat.pl. manipulační pl. 12 11727
ostat.pl. neplodná půda 10 4881
ostat.pl. ostat.komunikace 38 29085
ostat.pl. silnice 46 18963
Celkem KN 714 2893975
Par. KMD 714 2893975
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
Celkem BUD 16
LV 107
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.06.2013
S-SK GS 1:2880 1829 05.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 29.09.2020 16:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička