k.ú.: 711331 - Rozkoš u Onomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534277 - Onomyšl NUTS5 CZ0205534277
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 1014693
zahrada 19 15891
ovoc. sad 1 2884
travní p. 74 130224
lesní poz 2 9194
vodní pl. nádrž umělá 2 924
vodní pl. tok umělý 16 1978
zast. pl. společný dvůr 1 1284
zast. pl. zbořeniště 2 1973
zast. pl. 28 24011
ostat.pl. manipulační pl. 7 14603
ostat.pl. neplodná půda 1 335
ostat.pl. ostat.komunikace 19 28554
ostat.pl. silnice 3 12900
Celkem KN 319 1259448
Par. KMD 319 1259448
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 27
LV 48
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2015
S-SK GS 1:2880 1824 31.08.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.05.2019 20:51

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.