k.ú.: 711322 - Onomyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534277 - Onomyšl NUTS5 CZ0205534277
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 456 3252703
zahrada 81 42882
ovoc. sad 4 9529
travní p. 206 372758
lesní poz ostat.komunikace 1 2126
lesní poz 78 2062431
vodní pl. nádrž umělá 8 13998
vodní pl. tok přirozený 1 180
vodní pl. tok umělý 88 18109
zast. pl. společný dvůr 11 1135
zast. pl. zbořeniště 8 2001
zast. pl. 111 78198
ostat.pl. jiná plocha 65 29529
ostat.pl. manipulační pl. 31 38355
ostat.pl. neplodná půda 12 13933
ostat.pl. ostat.komunikace 82 77709
ostat.pl. silnice 58 54309
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7502
ostat.pl. zeleň 12 4704
Celkem KN 1316 6082091
Par. KMD 1316 6082091
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 106
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 157
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2015
S-SK GS 1:2880 1838 31.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.09.2020 04:16

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.