k.ú.: 711306 - Křečovice u Onomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534277 - Onomyšl NUTS5 CZ0205534277
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 2771308
zahrada 39 29938
ovoc. sad 3 8599
travní p. 162 354242
lesní poz 19 25454
vodní pl. nádrž umělá 1 712
vodní pl. rybník 1 6395
vodní pl. tok umělý 48 15247
vodní pl. zamokřená pl. 2 1370
zast. pl. společný dvůr 5 1894
zast. pl. zbořeniště 5 1635
zast. pl. 56 45856
ostat.pl. jiná plocha 5 1397
ostat.pl. manipulační pl. 14 19742
ostat.pl. neplodná půda 28 14059
ostat.pl. ostat.komunikace 35 49730
ostat.pl. silnice 7 32723
ostat.pl. zeleň 2 331
Celkem KN 746 3380632
Par. KMD 746 3380632
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 53
LV 130
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2015
S-SK GS 1:2880 1838 31.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 06:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.