k.ú.: 711233 - Stradov u Kaplice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545660 - Omlenice NUTS5 CZ0312545660
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 1512665
zahrada 69 39899
ovoc. sad 3 7785
travní p. 159 787077
lesní poz 92 992564
vodní pl. nádrž umělá 1 378
vodní pl. rybník 2 4889
vodní pl. tok umělý 29 30002
vodní pl. zamokřená pl. 3 2037
zast. pl. 74 18749
ostat.pl. dráha 1 45499
ostat.pl. jiná plocha 136 286166
ostat.pl. manipulační pl. 4 5879
ostat.pl. neplodná půda 54 60825
ostat.pl. ostat.komunikace 73 106191
ostat.pl. silnice 2 14766
Celkem KN 802 3915371
Par. DKM 415 3279012
Par. KMD 387 636359
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 3
Celkem BUD 74
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 153
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
DKM-KPÚ 22.04.2010 1:1000 27.04.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1826 27.06.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 20.09.2020 22:25

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.