k.ú.: 711195 - Omice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583545 - Omice NUTS5 CZ0643583545
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1414 3311575
zahrada 367 224541
ovoc. sad 4 17747
travní p. 107 146320
lesní poz les s budovou 3 74
lesní poz 1410 5644746
vodní pl. nádrž umělá 1 225
vodní pl. tok přirozený 173 40218
vodní pl. tok umělý 3 13289
zast. pl. společný dvůr 5 303
zast. pl. zbořeniště 4 379
zast. pl. 457 115379
ostat.pl. dobývací prost. 6 53734
ostat.pl. dráha 36 72575
ostat.pl. dálnice 2 97369
ostat.pl. jiná plocha 177 72525
ostat.pl. manipulační pl. 14 13751
ostat.pl. mez, stráň 2 1651
ostat.pl. neplodná půda 459 123367
ostat.pl. ostat.komunikace 609 127080
ostat.pl. pohřeb. 1 1192
ostat.pl. silnice 136 267251
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 68 88389
ostat.pl. zeleň 25 25468
Celkem KN 5483 10459148
Par. DKM 5483 10459148
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 219
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 83
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 17
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 28
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 7
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 436
LV 648
spoluvlastník 928

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2007
ZMVM 1:2000 01.01.1984 13.12.2007
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 01.10.2020 07:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička