k.ú.: 711187 - Olšovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552844 - Olšovec NUTS5 CZ0714552844
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 453 3324191
zahrada 205 195662
ovoc. sad 2 6798
travní p. 105 240154
lesní poz 157 2769420
vodní pl. nádrž přírodní 2 12675
vodní pl. nádrž umělá 1 696
vodní pl. tok přirozený 100 58681
vodní pl. tok umělý 4 8979
zast. pl. zbořeniště 4 608
zast. pl. 232 84234
ostat.pl. dálnice 3 4932
ostat.pl. jiná plocha 73 31336
ostat.pl. manipulační pl. 59 64338
ostat.pl. neplodná půda 13 5672
ostat.pl. ostat.komunikace 90 111652
ostat.pl. silnice 52 121824
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14480
ostat.pl. zeleň 12 20751
Celkem KN 1569 7077083
Par. DKM 1569 7077083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 127
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 223
byt.z. byt 4
obč.z. byt 9
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 315
spoluvlastník 416

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.07.2011 1:1000 07.07.2011 *)
DKM 1:1000 01.02.1996
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.02.1996


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 25.09.2020 05:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička