k.ú.: 711161 - Olší nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1217 4345343
zahrada 149 100863
ovoc. sad 1 3850
travní p. 637 986667
lesní poz les s budovou 20 802
lesní poz 418 2401970
vodní pl. nádrž umělá 3 536099
vodní pl. rybník 6 95818
vodní pl. tok přirozený 7 9038
vodní pl. tok umělý 87 12585
vodní pl. zamokřená pl. 3 753
zast. pl. společný dvůr 1 117
zast. pl. zbořeniště 1 158
zast. pl. 178 69936
ostat.pl. jiná plocha 88 90088
ostat.pl. manipulační pl. 14 11353
ostat.pl. neplodná půda 73 40699
ostat.pl. ostat.komunikace 229 160152
ostat.pl. silnice 8 42966
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 13647
ostat.pl. zeleň 6 1958
Celkem KN 3156 8924862
Par. KMD 3156 8924862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 84
č.p. zem.used 28
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 194
LV 267
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 10:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.