k.ú.: 711098 - Olšany nad Moravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540510 - Olšany NUTS5 CZ0715540510
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 360372
zahrada 197 198445
ovoc. sad 1 5479
travní p. 410 1724671
lesní poz 277 1427953
vodní pl. nádrž přírodní 13 25150
vodní pl. tok přirozený 31 19752
vodní pl. tok umělý 4 18182
zast. pl. společný dvůr 5 3018
zast. pl. zbořeniště 2 750
zast. pl. 291 84246
ostat.pl. jiná plocha 115 58549
ostat.pl. manipulační pl. 25 45624
ostat.pl. neplodná půda 149 113908
ostat.pl. ostat.komunikace 172 153251
ostat.pl. silnice 7 28623
ostat.pl. skládka 5 15915
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5835
ostat.pl. zeleň 28 54631
Celkem KN 1849 4344354
Par. KMD 1849 4344354
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 151
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
Celkem BUD 284
byt.z. byt 118
byt.z. garáž 8
Celkem JED 126
LV 403
spoluvlastník 742

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1883 19.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 00:37

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.