k.ú.: 711080 - Olšany u Telče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587613 - Olšany NUTS5 CZ0632587613
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 1294382
zahrada 85 42234
travní p. 114 693908
lesní poz les s budovou 9 367
lesní poz ostat.komunikace 2 795
lesní poz 154 4778375
vodní pl. nádrž umělá 2 12269
vodní pl. rybník 5 19046
vodní pl. tok přirozený 4 7874
vodní pl. tok umělý 21 12312
vodní pl. zamokřená pl. 3 6086
zast. pl. zbořeniště 1 657
zast. pl. 76 28504
ostat.pl. jiná plocha 58 135339
ostat.pl. manipulační pl. 12 10329
ostat.pl. neplodná půda 33 84182
ostat.pl. ostat.komunikace 67 136512
ostat.pl. silnice 12 21499
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8346
ostat.pl. zamokřená pl. 1 13800
Celkem KN 779 7306816
Par. DKM 669 7185178
Par. KMD 110 121638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.used 11
č.e. garáž 2
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 76
LV 109
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2015
DKM 1:1000 30.05.2007 Intravilán
DKM-KPÚ 25.08.2004 1:1000 12.10.2004 *) Extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.09.2020 15:12

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.