k.ú.: 711055 - Pucheř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534137 - Kluky NUTS5 CZ0205534137
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 1825215
zahrada 27 25259
ovoc. sad 3 8872
travní p. 36 103658
vodní pl. tok přirozený 10 11485
vodní pl. tok umělý 1 146
zast. pl. zbořeniště 2 1055
zast. pl. 37 25362
ostat.pl. jiná plocha 7 5180
ostat.pl. manipulační pl. 5 6039
ostat.pl. ostat.komunikace 20 26965
ostat.pl. silnice 6 23062
Celkem KN 346 2062298
Par. KMD 346 2062298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 37
LV 76
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.05.2019 07:00

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.