k.ú.: 711047 - Olšany u Čáslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534137 - Kluky NUTS5 CZ0205534137
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 2042754
zahrada 46 42186
ovoc. sad 5 28987
travní p. 32 34941
lesní poz 3 619
vodní pl. nádrž umělá 1 985
vodní pl. tok přirozený 27 8004
zast. pl. společný dvůr 1 21
zast. pl. zbořeniště 6 2546
zast. pl. 56 35236
ostat.pl. jiná plocha 44 28982
ostat.pl. manipulační pl. 18 16610
ostat.pl. neplodná půda 4 6648
ostat.pl. ostat.komunikace 44 49314
ostat.pl. silnice 10 16579
ostat.pl. zeleň 1 1164
Celkem KN 572 2315576
Par. KMD 572 2315576
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 56
LV 114
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1838 15.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.08.2019 15:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.